Sedler

Område
Danmark
UnderskriverÅrrække
- - 
Årstal
 -  -  -  - 1814 -  -  -  - 1819
     
Litra
Suffix
Variant
DNF Type
16.3
17.3

Download katalog med 2 sedler

Danmark

Rigsbankens sedler - 1813-1815

DNF 16.3 - 10 rigsbankdaler

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1814 -------

Nationalbankens sedler - 1819 serien 1819-1819

DNF 17.3 - 10 rigsbankdaler

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1819 ----50.000--