Links

Dansk Numismatisk Forening:

https://www.numismatik.dk

Dansk Numismatisk Forenings hjemmeside med bl.a. auktioner, medlemsfordele, medlemsmøder, Danmarks medaljer og Debatforum.


https://montkataloget.dk

Dansk Numismatisk Forenings hjemmeside med vurdering af danske mønter.


Den Kgl. Mønt:

 http://www.kgl-moent.dk

Den Kgl. Mønts hjemmeside, hvor der både findes historiske oplysninger om møntvæsenet, samt information om alle de nuværende gyldige mønter og pengesedler i Danmark. Endvidere findes en omtale af pengesedlerne fra Færøerne.


Dansk Mønt:

http://www.danskmoent.dk/

På Gladsaxe Gymnasiums hjemmeside findes den største samlede informationsmængde om danske mønter. Endvidere indeholder siden numismatisk litteratur og personalhistorie, samt oplysninger om pengesedler og medaljer.


https://www.moentsamler.net/links.html

Links til mange relevante hjemmesider omkring numismatikken.


IAPN:

IAPN er International Association of Professional Numismatists. På foreningens hjemmeside finder du en oversigt over forenings medlemmer, auktionskalender samt publikationer udgivet af IAPN.