Sedler

Område
Danmark
UnderskriverÅrrække
Georg Christian Engelhart1875 - 1888
     
Årstal
 -  -  - 1883 -  -  -  -  -  - 
Litra
Suffix
Variant
DNF Type
1.1
1.3
2.3.1

Download katalog med 3 sedler

Danmark

Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1875-1907

     

DNF 1.1 - 10 kroner

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1883-------

DNF 1.3 - 100 kroner

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1883-------

Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911

     

DNF 2.3.1 - 50 kroner

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1883-------