Sedler

Område
Danmark
UnderskriverÅrrække
- - 
     
Årstal
 -  -  -  -  -  -  -  - 1788 - 
Litra
Suffix
Variant

Download katalog med 6 sedler

Danmark

Kurantbanksedler - Hvidt papir 1748-1790

DNF 6.1.3 - 1 rigsdaler courant

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1788 --16.0008.0004.0002.0001.000

     

DNF 6.2 - 5 rigsdaler courant

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1788 ---20.00010.0005.0002.000

Kurantbanksedler - Blåt papir 1785-1804

     

DNF 7.1 - 1 rigsdaler courant

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1788 --4.0002.0001.200600250

     

DNF 7.2 - 5 rigsdaler courant

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1788 ---4.0002.5001.250600

DNF 7.4 - 50 rigsdaler courant

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1788 -------

DNF 7.5 - 100 rigsdaler courant

ÅrLitraSuffix001-0011+11-2
1788 ---40.00025.00015.0009.000